TERM OF USE

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2021

1. ΓΕΝΙΚΑ

O παρών δικτυακός τόπος <https://36prconsultants.com> (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») ανήκει στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «360 CHARTERED PR CONSULTANTS M.K. LTD.» (ΑΦΜ 10355886G), που εδρεύει στην Λευκωσία στην οδό Καππαδοκίας 09, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 2028 Δασούπολη, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής χάριν συντομίας «η Εταιρεία», ή «εμάς», ή «μας»).

Η χρήση και η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, υπόκειται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω. Με τη χρήση και την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, καθώς και όλα τα υλικά, γραπτά και άλλα, που εμφανίζονται ή διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των άρθρων, κειμένων, ερωτο-απαντήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, κλιπ ήχου, και βίντεο κλιπ (στο εξής «το Περιεχόμενο») δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και θα δεσμεύεστε από αυτούς καθ΄ όλη τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της. Εάν δεν αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρεία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης. Επιπλέον, σε κάθε δεδομένη στιγμή, οποιοδήποτε από τα Περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να είναι παρωχημένο και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώνουμε. Δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτήν, θα είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις.

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ αποτελεί η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» όπως αυτή παρατίθεται κάτω από το τίτλο «Πολιτικές» στο κάτω αριστερά μέρος της ιστοσελίδας.

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα και του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτή. Τα δικαιώματα σε αυτά τα έργα προστατεύονται από τους νόμους και τις συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας του κυπριακού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων και όλα τα εν λόγω δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα από την Εταιρεία.

Επιτρέπεται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα από οποιαδήποτε σελίδα/ες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας για την προσωπική σας χρήση και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή των άλλων εντός του οργανισμού σας, σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα μας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς πρώτα να λάβετε την άδεια να το πράξετε είτε από την εταιρεία, είτε από τους δικαιοπαρόχους της.

Αν έχετε εκτυπώσει, αντιγράψει ή κατεβάσει οποιοδήποτε συγκεκριμένο τμήμα της Ιστοσελίδας κατά τρόπο που παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, τότε το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τα αντίγραφα του υλικού, ως δύναται να απαιτηθεί από την εταιρεία.

 

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αυτή η Ιστοσελίδα καθώς και το Περιεχόμενό της παρουσιάζονται σε γενική μορφή και παρέχονται αποκλειστικά και μόνον για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της δεν προορίζονται, ούτε συνιστώνται ως υποκατάστατο οποιονδήποτε συμβουλών.

Αυτή η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο παρέχονται στην υπάρχουσα μορφή «ΩΣ ΕΧΕΙ». Παρόλο που η Εταιρεία θα προσπαθήσει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα προκειμένου να παρέχει σωστές, ακριβείς, τρέχουσες και έγκαιρες πληροφορίες, η Εταιρεία δεν παρέχει ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις, εγκρίσεις ή παραστάσεις σε σχέση με τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (α) Περιεχόμενο που προβάλλεται ή διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο που τίθεται στη διάθεση της Ιστοσελίδας ή μέσω αυτής θα είναι κατάλληλο για τη σκοπούμενη χρήση ή εμπορεύσιμης ποιότητας, (β) το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες θα είναι ακριβείς, πλήρεις, τρέχουσες, αξιόπιστες, έγκαιρες ή κατάλληλες για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, (γ) ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς λάθη, (δ) ότι τα ελαττώματα ή τα σφάλματα στην Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ανθρώπινα ή ηλεκτρονικά σφάλματα, θα διορθωθούν και (ε) ότι ο Ιστότοπος θα είναι απαλλαγμένος από ιούς ή επιβλαβείς συνιστώσες, και (στ) ότι οι επικοινωνίες προς ή από την Ιστοσελίδα θα είναι ασφαλείς και / ή μη παρεμποδισμένες. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα.

 

4. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για προσωπική ενημέρωση και επομένως κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να τοποθετηθεί, να αποθηκευτεί σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τη δική σας προσωπική μη εμπορική χρήση. Δεν αποτελεί ιδιωτική / προσωπική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας και συγκεκριμένα της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «360 CHARTERED PR CONSULTANTS M.K. LTD.» (ΑΦΜ 10355886G), που εδρεύει στην Λευκωσία στην οδό Καππαδοκίας 09, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 2028 Δασούπολη, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής χάριν συντομίας «η Εταιρεία», ή «εμάς», ή «μας»).

Σε περίπτωση παροχής άδειας ως αναφέρεται ανωτέρω για τη χρησιμοποίηση εγγράφων, (π.χ. λευκά φύλλα, ανακοινώσεις, φύλλα δεδομένων και FAQs) από την Ιστοσελίδα, τα έγγραφα αυτά θα υπόκεινται στους εξής όρους: (1) ο τίτλος της ιστοσελίδας ή το όνομα της Εταιρείας μαζί με το λογότυπο της θα εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ειδικότερα η ειδοποίηση αντιγραφής καθώς και της παροχής άδειας, (2) η χρήση των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για πληροφόρηση, ενημέρωση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοση του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και (3) δεν θα πραγματοποιηθεί καμία τροποποίηση των κειμένων.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, αυτόματα συμφωνείτε να μην προσαρμόζετε, αλλάζετε ή δημιουργείτε παράγωγο έργο από οποιοδήποτε περιεχόμενο των υπηρεσιών μας, εκτός από το σκοπό προσωπικής, μη εμπορικής, χρήσης.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστοχώρο αυτό μόνο για νόμιμους σκοπούς, και με τρόπο που να μην παραβιάζει τα δικαιώματα, ή να περιορίζει ή παρακωλύει τη χρήση και απόλαυση του Ιστοχώρου αυτού για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Στον περιορισμό ή παρακώλυση περιλαμβάνεται, χωρίς περιορισμό, διαγωγή παράνομη ή η οποία ενδέχεται να παρενοχλεί ή να προκαλεί αναστάτωση ή όχληση σε οποιοδήποτε άτομο και η αναμετάδοση άσεμνου ή προκλητικού περιεχομένου ή η διατάραξη της κανονικής ροής του διαλόγου εντός του παρόντος Ιστοχώρου.

Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε, να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε έγγραφα από τον παρόντα Ιστοχώρο αποκλειστικά για δική σας μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν διαγράφετε ή τροποποιείτε πνευματικά δικαιώματα, ή άλλες προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να πουλήσετε, να δημοσιεύετε, να αναπαράγετε, να παραχωρήσετε, να αναθέτετε, να τροποποιείτε ή να αλλάζετε με οποιονδήποτε τρόπο, (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός πλαισίου “html”) ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο και πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας.

Τα στοιχεία της ιστοσελίδας αυτής προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων νόμων, και απαγορεύεται να αντιγραφούν ή να απομιμηθούν εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οποιουδήποτε λογότυπου, εμπορικού σήματος, ήχου ή εικόνας της Ιστοσελίδας , εκτός αν η ίδια η Εταιρεία, η οποία έχει τα δικαιώματα, το επιτρέψει.

 

5. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΌΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Εάν θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις αυτής της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες που θεωρούμε κατάλληλες για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιορισμένων) των παρακάτω:
(α) να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα,
(β) να απαγορεύσουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα,
(γ) να εμποδίσουμε τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα,
(δ) να επικοινωνήσουμε με τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου σας για να ζητήσουμε να αποκλείσουν την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή
(ε) να κινηθούμε νομικά εναντίον σας.

 

6. ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου κυπριακού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Η παρούσα σελίδα, σας παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με εμάς, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές μας. Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να παρέχουμε τρέχουσες και ακριβείς πληροφορίες και Περιεχόμενο, αλλά αυτό το Περιεχόμενο παρέχεται χωρίς εγγυήσεις ή αντιπροσώπευση οποιουδήποτε είδους (ρητή ή σιωπηρή). Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την πληρότητα, την επικαιρότητα, τη μη παραβίαση, την αξιοπιστία, την ελευθερία από ιούς υπολογιστών, ασφάλεια, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση σχετικά με την καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα προς τη χρήση σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Η χρήση αυτού του Ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε την ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, απόψεων και άλλου υλικού σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Στο βαθμό που μας επιτρέπεται από το νόμο, εξαιρούμε κάθε ευθύνη απέναντί σας για τυχόν άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, τιμωρητικές ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ζημιών για απώλεια κερδών, υπεραξίας, δεδομένων ή άλλων ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση σας ή την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για τη δυνατότητα οποιασδήποτε τέτοιας ζημίας.

 

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την Εταιρεία και το προσωπικό της, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους δικαιοπάροχους και τους αντίστοιχους διαδόχους τους, από οποιεσδήποτε απαιτήσεις, υποχρεώσεις, ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, νομικών αμοιβών και εξόδων που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από (α) την παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις (β) την πρόσβασή σας, τη χρήση, την εσφαλμένη χρήση, την εξάρτησή σας ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας, του Περιεχομένου ή οποιουδήποτε άλλου Ιστότοπου στον οποίο είναι συνδεδεμένη ή μπορεί να συνδεθεί αυτή η Ιστοσελίδα ή (γ) τη χρήση, εμπιστοσύνη, δημοσίευση, επικοινωνία, διανομή, μεταφόρτωση ή λήψη κάποιου (συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου) στον ή από τον Ιστότοπο.

 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ / ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και υπηρεσιών της.

Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί και αποδεικνύεται εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται, σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων.

 

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, επικοινωνήστε μαζί μας:

• Ταχυδρομικώς: Καππαδοκίας 09, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 2028 Δασούπολη, Λευκωσία, Κύπρος
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
• Τηλεφωνικώς: +357 22 026723