Θέλεις να κερδίσεις επιπλέον εισόδημα από την άνεση του σπιτιού σου?

Σύστησε έναν φίλο σου, επαγγελματία οδηγό λεωφορείου για άμεση εργοδότηση στην Κύπρο, και κέρδισε μέχρι €500 για κάθε άτομο!

Εάν γνωρίζεις κάποιον που κατέχει τα πιο κάτω, σύστησε τον για άμεση εργοδότηση στην Κύπρο!

 • Έγκυρο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας – ΠΕΙ.
 • Έγκυρη άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D).
 • Κάρτα Ταχογράφου.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την χώρα καταγωγής.

Για κάθε πετυχημένη πρόσληψη θα λάβεις €250 με την συμπλήρωση 3 μηνών εργοδότησης και άλλα €250 με την συμπλήρωση 6 μηνών εργοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλε μας στο: blue.rec.agency@gmail.com ή στο 6978023679.

Προσφέρετε
ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων για τους επιτυχόντες υποψήφιους.
Αρχικός μεικτός βασικός μηνιαίος μισθός €1,500 – €1,600 για 40 ώρες
εβδομαδιαίας εργασίας.

Βασικά καθήκοντα και ευθύνες για την θέση του οδηγού λεωφορείου:

 • Πραγματοποίηση της προκαθορισμένης διαδρομής σύμφωνα με το συγκεκριμένο, ημερήσιο δρομολόγιο και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα.
 • Επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού/βλάβης που δύναται να

προκύψει κατά την διάρκεια της υπηρεσίας.

 • Έλεγχος της τεχνικής κατάστασης του οχήματος και του εξοπλισμού επί του οχήματος μέσω καθημερινών ελέγχων ρουτίνας, καταγράφοντας τυχόν προβλήματα/ανωμαλίες/βλάβες στο φύλλο

ελέγχου.

 • Διασφάλισης της προστασίας και ασφάλειας των επιβατών και άλλων οδηγών που χρησιμοποιούν το

οδικό δίκτυο.

Προσφέρετε ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων για τους επιτυχόντες υποψήφιους:

 • Αρχικός μεικτός βασικός μηνιαίος μισθός €1,500 για 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας;
 • Ο τελικός μεικτός μηνιαίος μισθός μπορεί να φτάσει άνω των €2,000 σε περιπτώσεις υπερωρίας, επιδόματος βάρδιας και λοιπών άλλων επιδομάτων;
 • 13ος μισθός;
 • Ταμείο Πρόνοιας εργοδοτουμένου, όπου τόσο ο ίδιος όσο και ο εργοδότης καταβάλλουν 6% του μεικτού μηνιαίου βασικού μισθού, έπειτα από την συμπλήρωση 6 μηνών υπηρεσίας;
 • Διαμονή σε ιδιωτικό δωμάτιο σε κοινόχρηστο διαμέρισμα με μηνιαίο κόστος €250 για 12 μήνες;
 • Αρχική και συνεχής εκπαίδευση;
 • Στολή εργασίας και λοιπά δώρα.

 

Βασικά καθήκοντα και ευθύνες:

 • Πραγματοποίηση της προκαθορισμένης διαδρομής σύμφωνα με το συγκεκριμένο, ημερήσιο δρομολόγιο

και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα.

 • Επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού/βλάβης που δύναται να

προκύψει κατά την διάρκεια της υπηρεσίας.

 • Έλεγχος της τεχνικής κατάστασης του οχήματος και του εξοπλισμού επί του οχήματος μέσω

καθημερινών ελέγχων ρουτίνας, καταγράφοντας τυχόν προβλήματα/ανωμαλίες/βλάβες στο φύλλο

ελέγχου.

 • Διασφάλισης της προστασίας και ασφάλειας των επιβατών και άλλων οδηγών που χρησιμοποιούν το

οδικό δίκτυο.