Είσαι Επαγγελματίας οδηγός;

Εξαιρετική ευκαιρία εργοδότησης στην Κύπρο!

Εάν κατέχεις:

 • Έγκυρο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας – ΠΕΙ.
 • Έγκυρη άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D).
 • Κάρτα Ταχογράφου.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την χώρα καταγωγής.

Στείλε μας το βιογραφικό και τα στοιχεία σου στο: [email protected]

 

Προσφέρετε ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων:

 • Αρχικός μεικτός βασικός μηνιαίος μισθός €1,500 για 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας
 • Ο τελικός μεικτός μηνιαίος μισθός μπορεί να φτάσει άνω των €2,000 σε περιπτώσεις υπερωρίας, επιδόματος βάρδιας και λοιπών άλλων επιδομάτων.
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Πρόνοιας εργοδοτουμένου, όπου τόσο ο ίδιος όσο και ο εργοδότης καταβάλλουν 6% του μεικτού μηνιαίου βασικού μισθού, έπειτα από την συμπλήρωση 6 μηνών υπηρεσίας
 • Διαμονή σε ιδιωτικό δωμάτιο σε κοινόχρηστο διαμέρισμα με μηνιαίο κόστος €250 για 12 μήνες
 • Αρχική και συνεχής εκπαίδευση
 • Στολή εργασίας και λοιπά δώρα

 

Βασικά καθήκοντα και ευθύνες:

 • Πραγματοποίηση της προκαθορισμένης διαδρομής σύμφωνα με το συγκεκριμένο, ημερήσιο δρομολόγιο

και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα.

 • Επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού/βλάβης που δύναται να

προκύψει κατά την διάρκεια της υπηρεσίας.

 • Έλεγχος της τεχνικής κατάστασης του οχήματος και του εξοπλισμού επί του οχήματος μέσω

καθημερινών ελέγχων ρουτίνας, καταγράφοντας τυχόν προβλήματα/ανωμαλίες/βλάβες στο φύλλο

ελέγχου.

 • Διασφάλισης της προστασίας και ασφάλειας των επιβατών και άλλων οδηγών που χρησιμοποιούν το

οδικό δίκτυο.

 

Βασικά καθήκοντα και ευθύνες:

 • Πραγματοποίηση της προκαθορισμένης διαδρομής σύμφωνα με το συγκεκριμένο, ημερήσιο δρομολόγιο

και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα.

 • Επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού/βλάβης που δύναται να

προκύψει κατά την διάρκεια της υπηρεσίας.

 • Έλεγχος της τεχνικής κατάστασης του οχήματος και του εξοπλισμού επί του οχήματος μέσω

καθημερινών ελέγχων ρουτίνας, καταγράφοντας τυχόν προβλήματα/ανωμαλίες/βλάβες στο φύλλο

ελέγχου.

 • Διασφάλισης της προστασίας και ασφάλειας των επιβατών και άλλων οδηγών που χρησιμοποιούν το

οδικό δίκτυο.