Είσαι επαγγελματίας οδηγός

Εξαιρετική ευκαιρία εργοδότησης στην Κύπρο!

Προσφέρετε ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων για τους επιτυχόντες υποψήφιους. Αρχικός μεικτός βασικός μηνιαίος μισθός €1,500 – €1,600 για 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλε email στο: [email protected] ή τηλεφώνησε στο 6978023679.

Εάν κατέχεις:

Προσφέρετε ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων:

Βασικά καθήκοντα και ευθύνες:

Φόρμα Υποβολής: